SMS pôžička 25€ až 250€
Rýchla sms pôžička pred výplatou, pôžičku vybavíte on-line do 10 minút, bez stretnutia, stačí mobilný telefón.
100€ až 1500€
Bez ručiteľa, bez registra, Bez poplatkov, Vysporiadanie behom pár minút z pohodlia domova.
350€ - 7000€ Rýchla pôžička
Pôžička s optimálnou splátkou od renomovanej spoločnosti. Pre klientov s pravidelným príjmom.

Česká exportné banka

Česká exportné banka  Česká exportujúce banka je akciovou spoločnosťou, ktorá sa predovšetkým špecializuje na štátnu podporu vývozu . Jej vznik sa datuje k roku 1995 a funguje ako jeden z hlavných pilierov štátnej exportne politiky. Pomocou Českej exportnej banky štát poskytuje podporu pre vývoz a to hneď niekoľkými spôsobmi. Banka vystupuje ako doplnkový faktor pre firmy, ktoré nemôžu využívať služby klasických bánk, pretože sú pre nich ich služby nedosiahnuteľné. Česká exportné banka je partnerom a pomocníkom pre vstup každej firmy, ktoré o to prejavia záujem, na medzinárodný trh.

Pomoc od Českej exportnej banky

Česká exportné banka vstupuje do hry tam, kde už nestačí klasické komerčné inštitúcie. Poskytuje totiž služby a pomoc takým firmám, ktoré chcú preniknúť na zahraničný trh, ale nemajú porovnateľné konkurenčné možnosti. Práve Česká exportné banka im tieto porovnateľné podmienky ponúkne. K hlavným možnosti, ktoré banka poskytuje, patrí rozhodne financovanie vývozu investičných celkov a iných veľkých exportných objednávok, financovanie zahraničných investícií, a projektové financovanie . Ide io úvery na preklenutie časového nesúladu medzi výdavkom a platbou. Česká exportné banka zlepšuje tak cash-flow danej spoločnosti. K tomu slúži krátkodobé a dlhodobé financovanie vývozu a financovanie výroby určenej na vývoz.

Komu pomáha Česká exportujúce banka

Financie a podporu od Českej exportnej banky môže dostať vývozcu, ktorý je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky , prípadne aj fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v našej krajine . Niekedy môže prostriedky získať aj taký subjekt, ktorý vyrába produkciu pre vývoz alebo česká spoločnosť, ktorá investuje v zahraničí. Spolupráca potom môže byť naviazaná aj spoločne s tuzemskou alebo zahraničnou bankou a celá operácia je Českou exportnou bankou koordinované.

Aktuálne dianie vo svete financií