SMS pôžička 25€ až 250€
Rýchla sms pôžička pred výplatou, pôžičku vybavíte on-line do 10 minút, bez stretnutia, stačí mobilný telefón.
100€ až 1500€
Bez ručiteľa, bez registra, Bez poplatkov, Vysporiadanie behom pár minút z pohodlia domova.
350€ - 7000€ Rýchla pôžička
Pôžička s optimálnou splátkou od renomovanej spoločnosti. Pre klientov s pravidelným príjmom.

Česká národná banka

Česká národnej banka Česká národná banka je takzvanou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Ide o orgán, ktorý vykonáva dohľad prakticky nad celým finančným trhom . Samotnej uřízení Českej národnej banky podlieha Ústave SR a svoju činnosť banka vykonáva na základe zákona č 6 /1993 Zb., O Českej národnej banky. Česká národná banka funguje ako inštitút, ktorý sídli v Prahe a ktorého má pobočky prakticky po celej republike. Hospodárenie banky je úplne samostatné a nepodlieha v tomto smere žiadnym politickým tlakom ani záujmom.

Fungovanie Českej národnej banky

Hlavným orgánom Českej národnej banky je banková rada, zložená z riaditeľov, viceguvernér a guvernéra. Do týchto pozícií sú jednotlivý členovia volení prezidentom republiky na obdobie šiestich rokov. Hlavnou činnosťou bankovej rady Českej národnej banky je stanovenie činnosti a obchodov banky, schvaľovanie rozpočtu, organizuje usporiadanie, stanovuje druhy fondov a ich uplatnenia alebo udeľuje súhlas k podnikateľskej činnosti zamestnancov .

Náplň činnosti Českej národnej banky

Hlavným cieľom a náplňou činností v Českej národnej banke je jednoznačne starostlivosť o cennú stabilitu v krajine . Dosiahnutie a predovšetkým dlhodobé udržanie cenovej stability je trvalou a neustálou povinnosti a záujmom banky. Cenová stabilita spočíva v nízkoinflačním prostredí, ktoré sprostredkovávajú najrôznejšie menové nástroje, ktoré sú vďaka nezávislosti banky zabezpečené. K ďalším činnostiam Českej národnej banky určite patrí aj podpora všeobecnej hospodárskej politiky vlády , teda za predpokladu, že sa nelíšia od hlavného cieľa banky.

Doplnková činnosť Českej národnej banky

Česká národná banka popri svojich hlavných pracovných náplní vydáva aj bankovky a mince, riadi obeh peňazí, sleduje platobný styk a kontroluje zúčtovanie bánk . K ďalším činnostiam patrí dohľad na bankový sektor, kapitálový trh, poisťovníctvo, penzijné fondy, družstevní záložny a devízy .

Štítky:

ČNB

Aktuálne dianie vo svete financií